stabdžių ir atsvarų sistema

stabdžių ir atsvarų sistema
stabdžių ir atsvarų sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdžių atskyrimo principu grindžiama skirtingų valdžios institucijų sąveikos sistema, kurioje nė viena institucija pagal savo kompetenciją neturi absoliučių galių, tačiau kiekviena turi galimybių daryti įtaką kitų valdžios institucijų priimamiems sprendimams. Valdžių pusiausvyros institucinio užtikrinimo būdas.Sistema neleidžia valdžios institucijoms piktnaudžiauti savo galiomis; kiekviena institucija turi teisę stabdyti kitų valdžios institucijų priimtus neteisingus ar neteisėtus sprendimus, tokiu būdu subalansuojamos įvairios valdžios institucijų galios politiniame procese. Pvz., parlamentas, įstatymų leidžiamoji institucija, svarsto ir priima įstatymus; prezidentas, įstatymų vykdomoji institucija, parlamento priimtų įstatymų gali nepasirašyti ir vetuoti; parlamentas prezidento veto gali įveikti ir įstatymą priimti pakartotinai; teismas, teisminės valdžios institucija, bet kurį parlamento priimtą įstatymą gali pripažinti prieštaraujančiu konstitucijai, t. y. antikonstituciniu ir negaliojančiu nuo jo priėmimo dienos. Rengiant ir 1789 priėmus JAV Konstituciją, valdžių padalijimo principas buvo teoriškai išplėtotas ir praktiškai pritaikytas sukūrus šią sistemą. Jos autoriais laikomi JAV konstitucionalistai T. Jeffersonas, J. Madisonas, A. Hamiltonas ir kt. Šiandien jos principais grindžiamos sistemos įgyvendintos daugelio pasaulio šalių teisinėje ir politinėje praktikoje, veikia daugelyje politinių sistemų, taip pat Lietuvoje. Antai Respublikos prezidentas teikia Seimui ministro pirmininko kandidatūrą, jai Seimas pritaria arba nepritaria. Seimui pritarus prezidento teiktai kandidatūrai, prezidentas skiria ministrą pirmininką, paveda jam sudaryti vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Naujoji vyriausybė gauna įgaliojimus veikti tik tada, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių daugumos balsais pritaria jos programai. Jei Seimas 2 kartus iš eilės nepritarė vyriausybės programai, ji privalo atsistatydinti. Jei pasikeitė daugiau negu pusė ministrų, vyriausybė privalo iš naujo gauti Seimo įgaliojimus. Seimas visų savo narių balsų dauguma gali pareikšti nepasitikėjimą ministru pirmininku ar vyriausybe in corpore. Seimas čia turi būti apdairus: jei jis pareikš tiesioginį nepasitikėjimą vyriausybe, ši gali siūlyti Respublikos prezidentui paskelbti pirmalaikius Seimo rinkimus; apdairus turi būti ir prezidentas: naujas išrinktas Seimas 3/5 visų narių balsų dauguma per 30 d. nuo pirmojo posėdžio dienos gali paskelbti pirmalaikius prezidento rinkimus. atitikmenys: angl. checks and balances ryšiai: susijęs terminasvaldžių padalijimas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • prezidentinė sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurioje nustatytai kadencijai tautos išrinktas prezidentas – valstybės vadovas kartu eina vyriausybės vadovo pareigas, ir nuo parlamento pasitikėjimo nepriklauso nei prezidento, nei jo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • checks and balances — stabdžių ir atsvarų sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdžių atskyrimo principu grindžiama skirtingų valdžios institucijų sąveikos sistema, kurioje nė viena institucija pagal savo kompetenciją neturi absoliučių galių, tačiau… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • separation of powers — valdžių padalijimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo doktrina, pasak kurios, siekiant išvengti vieno asmens tironijos ir absoliučių galių sutelkimo kurioje nors valdžios institucijoje, visa valdžia turi būti padalyta 3… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • valdžių padalijimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo doktrina, pasak kurios, siekiant išvengti vieno asmens tironijos ir absoliučių galių sutelkimo kurioje nors valdžios institucijoje, visa valdžia turi būti padalyta 3 institucijoms:… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • presidential system — prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurioje nustatytai kadencijai tautos išrinktas prezidentas – valstybės vadovas kartu eina vyriausybės vadovo pareigas, ir nuo parlamento pasitikėjimo nepriklauso nei… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”